Gymnasiesärskola

Du som vill gå gymnasiesärskola kan välja mellan nationellt eller individuellt program. Båda är fyraåriga. På nationellt program läser du ämnen medan individuellt program har ämnesområden.

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i gymnasieskolan. 

Kommunen samverkar med Nyköpings kommun, Landstinget Sörmland och Landstinget Östergötland. 

 

Skolskjuts för elever på gymnasiesärskola

Elever som är folkbokförda i Oxelösund och studerar på gymnasiesärskola har rätt till skolskjuts till och från skolan. Elev som klarar att resa till och från skolan på egen hand med allmän kollektivtrafik erbjuds ett busskort. För elev som inte klarar resor med allmän kollektivtrafik sker resorna med taxi. Kommunens barn- och elevhälsa gör en personlig bedömning i varje enskilt fall.

Oxelösunds kommun organiserar skolskjuts med buss via Sörmlandstrafiken och eleverna får Skolkortet Zon Nyköping/Oxelösund, giltigt för tre resor/skoldag. Busskortet skickas hem inför skolstart. Eleven behåller busskortet hela sin gymnasietid. Kortet aktiveras inför varje nytt läsår. Busskortet är personligt och en värdehandling. Skulle eleven tappa bort sitt kort eller det slutar fungera får eleven ett nytt kort mot aktuell administrationsavgift. Blir busskortet stulet får eleven ett nytt kort mot uppvisande av polisanmälan. Handläggningstiden för ett nytt busskort är maximum fem arbetsdagar. 

Ansökan om skolskjuts med taxi görs via blanketten Ansökan om skolskjuts. Se Blanketter till höger i menyn. Ansökan ska göras senast 1 juni för kommande läsår och ny ansökan görs inför varje nytt läsår. Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten i enlighet med den överklagandeanvisning som framgår av beslutet, skollagen 28 kapitlet 5 §. 

I vår riktlinje kan du läsa mer om vad som gäller för skolskjuts. 

 

 

 

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter