Gymnasiesärskola

Du som vill gå gymnasiesärskola kan välja mellan nationellt eller individuellt program. Båda är fyraåriga. På nationellt program läser du ämnen medan individuellt program har ämnesområden.

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i gymnasieskolan. 

kommunen samverkar med Nyköpings kommun och Landstinget Sörmland och Landstinget Östergötland. 

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter