Hur gör jag för att få ett busskort, resebidrag eller kontant ersättning i stället för busskort?

Hur gör jag för att få ett busskort?
Du som är folkbokförd i Oxelösund, studerar heltid på en gymnasieskola inom Södermanlands län och fyller max 20 år till och med utgången av det första kalenderhalvåret är berättigad till ett busskort för dina resor mellan hem och skola. Busskortet är ett så kallat skolkort och gäller för dagliga resor under skoldagar, tre resor per dag. Busskortet gäller inte under jul- och sommarlov. Elever som är berättigade ett busskort behöver inte ansöka om busskort utan får det hemskickat inför terminsstart. 

Under hösten 2016 inför Sörmlandstrafiken ett nytt biljettsystem som innebär en del förändringar. Du kan läsa om det nya biljettsystemet i Sörmlandstrafikens informationsblad eller på www.sormlandstrafiken.se. Se länk under Mer information till höger på denna sida. Du kan också kontakta Sörmlandstrafikens kundcenter.

 

Sörmlandstrafikens kundcenter
Telefon 0771-22 40 00

kundservice@remove-this.sormlandstrafiken.remove-this.se
 

Kan jag få kontant ersättning i stället för ett busskort?
Ansökan om kontant ersättning i stället för busskort görs på blanketten Ansökan om resebidrag/kontant ersättning i stället för busskort. Blanketten finns under Mer information till höger på denna sida. 

Kontant ersättning i stället för busskort motsvarar kostnaden för ett busskort (för närvarande 560:-/månad) och betalas ut en gång per termin, i september och december. 

 

Vad gör jag om jag förlorar mitt busskort?
Förlorar du ditt busskort under läsåret vänder du dig till Kommuncenter på Koordinaten (biblioteket, Oxelösunds centrum). 

Kommuncenter, Koordinaten (biblioteket)
Järntorget 7-9
Telefon 0155-380 00
kommuncenter@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Öppettider:
Måndag - fredag 08.00-17.00
Dag före röd dag öppet till 12.00

 

Vad gör jag om jag tappar mitt busskort, om det går sönder eller blir stulet?

  • Tappar du ditt busskort får du ett nytt busskort mot gällande taxa.
  • Går ditt busskort sönder lämnar du in det och får ett nytt. 
  • Blir ditt busskort stulet får du ett nytt mot uppvisande av polisanmälan.
  • Blir ditt busskort omhändertaget av en kontrollant på bussen på grund av att du inte fyllt i uppgifterna på baksidan av busskortet får du ett nytt busskort mot gällande taxa.

Vad gäller om jag studerar utanför Södermanlands län?
Elever som reser till och från skolor utanför Södermanlands län till exempel till Norrköping, Linköping eller Stockholm ansöker om rese- eller inackorderingsbidrag.

Resebidrag beviljas under förutsättning: 

  • att du är folkbokförd i Oxelösund
  • att du reser till skola utanför Södermanlands län
  • att du studerar på heltid 
  • att du studerar på gymnasieskola, folkhögskola eller annan utbildningsanordnare
  • att du fyller max 20 år till och med utgången av det första kalenderhalvåret
  • att du inte samtidigt söker inackorderingsbidrag

Ansökningsblanketten "Ansökan om resebidrag/kontant ersättning i stället för busskort" finns under Mer information till höger på denna sida. 

Både rese- och inackorderingsbidraget motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet, för närvarande 1 493 kr/månad. Det totala bidraget för höstterminen betalas ut i september och motsvarande för vårterminen i december. Bidraget betalas ut till vårdnadshavare om du är omyndig och till dig själv när du är myndig.

Kom ihåg att anmäla ändringar som påverkar resebidraget. Om du avbryter studierna, erhåller inackorderingsbidrag, byte av folkbokföringsadress till annan än i Oxelösunds kommun eller om du inte uppfyller kraven för resebidraget. Om du tar emot resebidrag utan att ha rätt till det är du skyldig att omgående betala tillbaka beloppet.

Kontakt för sidan: Kommuncenter