Busskort, taxi och resebidrag

Busskort

Busskort beviljas under förutsättning att du: 

 • är folkbokförd i Oxelösund
 • har längre än 6 km till skolan
 • studerar inom Södermanlads län
 • studerar heltid på gymnasieskola, folkhögskola eller komvux
 • fyller 20 år till och med slutet på det första kalenderhalvåret
 • inte samtidigt är beviljad rese- eller inackorderingsbidrag

Busskortet gäller för dagliga resor under skoltid, tre resor per dag. Busskortet gäller inte under jul- och sommarlov. Elever som har rätt till ett busskort behöver inte ansöka om kortet utan det skickas till vårdnadshavare inför terminsstart årskurs ett. Kortet gäller under hela utbildningen. Har du ett busskort från grundskolan behåller du det kortet när du börjar på gymnasiet. Busskortet aktiveras per automatik vid skolstart. 

Tappar du ditt busskort kontaktar du Kommuncenter på Koordinaten (biblioteket, Oxelösunds centrum). 

 • Tappar du ditt skolkort får du ett nytt mot mindre betalning
 • Går ditt skolkort sönder lämnar du in det och får ett nytt. 
 • Blir ditt skolkort stulet får du ett nytt mot uppvisande av polisanmälan.
 • Blir ditt skolkort omhändertaget av en kontrollant på bussen på grund av att du inte fyllt i uppgifterna på kortets baksida får du ett nytt mot mindre betalning.

Taxi 

Behöver du taxi utifrån särskilda skäl ansöker du senast 1 juni innan läsårsstart. Blankett hittar du till höger på denna sida under Mer information. Skälet ska styrkas med intyg. Ny ansökan görs inför varje nytt läsår. Beslut om taxi skickas hem till dig.

Ändrade förhållanden som kan påverka rätten till busskort eller taxi, till exempel flytt eller byte av skola meddelas till kommunen, telefon 0155-380 00. 

Resebidrag

Elever som reser till skolor utanför Södermanlands län ansöker om resebidrag.

Resebidrag beviljas under förutsättning att du: 

 • är folkbokförd i Oxelösund
 • reser till skola utanför Södermanlands län
 • studerar på heltid 
 • studerar på gymnasieskola, folkhögskola eller annan utbildningsanordnare
 • fyller 20 år till och med slutet på det första kalenderhalvåret
 • inte samtidigt är beviljad busskort eller inackorderingsbidrag

Ansökningsblanketten "Ansökan om resebidrag finns under Mer information till höger på denna sida. Ny ansökan görs inför varje nytt läsår. 

Både rese- och inackorderingsbidraget motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet, för närvarande 1 517 kronor/månad. Resebidrag betalas ut för september till och med maj. Det totala bidraget för höstterminen betalas ut i september och motsvarande för vårterminen i december. Bidraget betalas ut till vårdnadshavare om du är omyndig och till dig när du är myndig.

Kom ihåg att anmäla ändringar som påverkar resebidraget. Om du avbryter studierna, blivit beviljad busskort eller inackorderingsbidrag, byte av folkbokföringsadress till annan än i Oxelösunds kommun eller om du inte uppfyller kraven för resebidraget. Om du tar emot resebidrag utan att ha rätt till det är du skyldig att betala tillbaka beloppet.

Kontakt för sidan: Kommuncenter