Skolskjuts i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Du som har barn i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola kan få skolskjuts utifrån färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. I våra riktlinjer för skolskjuts kan du läsa om vilka regler som gäller. Riktlinjerna hittar du till höger på denna sida under Mer information.

 

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter