Skoldatatek

Skoldatateket är en verksamhet som ska stödja personal i förskola till och med gymnasiet som undervisar främst elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och elever med ADHD. 

Verksamheten syftar till att skolpersonal ska kunna utveckla kompetens arbetsmetoder i syfte att ge eleverna bättre möjligheter att nå målen i skolan. Skolpersonal ska få stöd i val av fortbildning i olika alternativa verktyg och möjliggöra lån av den utvalda anpassade utrustningen. IT som ett pedagogiskt och alternativt verktyg för elever i behov av särskilt stöd, innebär stor hjälp.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter