Skoldatatek/IKT-pedagog

Skoldatateket är en verksamhet som ska stödja personal som undervisar främst med elevers inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Detta gäller samtliga verksamheter, från förskola till Campus Oxelösund.

Verksamheten syftar till att handleda och utveckla personalens kompetens av att använda digitala verktyg i undervisningen. Stödet erbjuds såväl till arbetslag som till den enskilde pedagogen.

Syftet är att ge elever bättre förutsättningar att nå skolans mål. 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter