Grundsärskola

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen.

Grundsärskolan omfattar nio årskurser. Eleverna ska efter avslutad grundsärskola få intyg på den utbildning de genomgått. Om elev eller vårdnadshavare begär ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme.

På Peterslundsskolan går elever från årskurs 1 till 5.

På Breviksskolan går elever från årskurs 6 till 9.

När det gäller inriktning träningsskola samarbetar vi med Långsättersskolan i Nyköpings kommun.

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter