G-Suite for Education i Oxelösund

Under vårterminen 2017 kommer Oxelösunds skolor få möjligheten att börja arbeta med G-Suite for Education som pedagogiskt verktyg. G-Suite är utvecklat av Google och består av ett antal olika verktyg för att kommunicera, lagra och samarbeta kring elevarbeten. Vi har valt G-Suite som ett stöd för våra elevers kunskapsutveckling för att det underlättar samarbeten mellan elever men också för att det förenklar pedagogernas möjligheter till att lämna återkoppling på elevarbeten. En annan fördel är att allt arbete som eleven har finns lagrat i en molnbaserad lagringstjänst (Google Drive) som är tillgänglig från vilken dator som helst istället för att vara låst till hemmets eller skolans nätverk. Utöver det är tjänsten även tillgänglig på mobila enheter (både surfplattor och mobiltelefoner) oavsett operativsystem (Apples iOS och Android), allt som behövs är en internetuppkoppling.

G-Suites roll i Oxelösund

G-Suite är i första hand ett pedagogiskt verktyg. Detta innebär att det är tänkt att användas för att skapa och bearbeta texter, presentationer, filmer, bloggar, göra undersökningar och enkelt återkoppla och samarbeta med andra i klassen. Oxelösunds Kommun använder sig för närvarande av ett flertal system som omfattar olika områden. I korta drag kan man dela upp system i tre grupper: 

Myndighetsutövning som omfattar system för betygsättning, beslut om särskilt stöd, åtgärdsprogram och e-tjänster

Pedagogisk administration omfattar närvaro, klasslistor och scheman 

Pedadogik rör endast material som har med undervisningen att göra som till exempel informationssökning, verktyg som stödjer lärande samt kommunikation mellan elever och pedadoger

Denna uppdelning innebär att information som berör myndighetsutövning inte hanteras inom G-Suite.

Personuppgiftsbiträde & GDPR

Kärnan i G-Suite for education är samma molnbaserade tjänster som är gratis för privatpersoner (om man har ett googlekonto) och finns tillgängliga under Google Drive. Skillnaden på privata konton och konton som finns inom skolan är avtalet som reglerar hur användarnas information får hanteras av leverantören och dess underleverantörer. 

Oxelösunds Kommuns G-Suite är en låst domän som endast behöriga har tillträde till. Den är administrerad centralt som våra andra verksamhetssystem och det finns möjlighet att kontrollera och anpassa tjänsten efter våra egna behov. För att ha tillgång till det måste det skapas ett Google-konto för elever och personal. Eftersom kontot innehåller personuppgifter är proceduren reglerad av kraven i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Oxelösunds Kommun har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Avalon Solutions som är en underleverantör till Google och är baserade i Sverige. 

Punkt 5.3 i avtalet stipulerar att personuppgiftsbiträdet får inte behandla Personuppgifter på något annat sätt, för andra ändamål än att leverera tekniskt arbete och support avseende G-Suite. 

Vad händer när en elev slutar?

Om en elev inte längre är inskriven i Oxelösunds Kommun kommer kontot att stängas av inom 90 dagar och all information som rör användaren raderas inom 180 dagar. 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter