Förskoleklass

Förskoleklass är en egen skolform med ett stort inslag av skapande arbete och lek.

Riksdagen har beslutat att skolplikten ska gälla från det år barnet fyller sex år och förskoleklassen blir därmed en del av den obligatoriska grundskolan. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas från och med höstterminen 2018.

Verksamheten pågår under tre timmar per dag. 

Kom till Öppet Hus den 20 januari!

Under perioden 20 januari till och med 10 februari har du möjlighet att logga in på vår e-tjänst och önska skola.

Under vecka 2 kommer all information om hur du önskar skola för ditt barn skickas hem till alla vårdnadshavare som har barn födda 2014, som är folkbokförd i Oxelösunds kommun. 


Förskola/fritidshem
Ansök om plats på fritids när du vet vilken skola ditt barn är placerad. Beslut kommer skickas ut i mars 2020. Senast 31 maj behöver barnets förskoleplacering sägas upp och tidigast 1 augusti kan barnet börja på fritids.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter