Förskoleklass

Förskoleklass är en egen skolform med ett stort inslag av skapande arbete och lek.

Riksdagen har beslutat att skolplikten ska gälla från det år barnet fyller sex år och förskoleklassen blir därmed en del av den obligatoriska grundskolan. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas från och med höstterminen 2018.

Verksamheten pågår under tre timmar per dag.

Fritidshem

Ansök om plats på fritids när du vet vilken skola ditt barn är placerad.
Ditt barn kan tidigast börja på fritids den 1 augusti. Platsen i förskolan avslutas senast 31 juli.

Har du ansökt om fritids kommer placering ske i juni månad.
När du fått en bekräftelse loggar du in i e-tjänsten och kompletterar med schema och hushållets inkomstuppgifter.

 

 

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter