Förskoleklass

Förskoleklass är en egen skolform med ett stort inslag av skapande arbete och lek.

Riksdagen har beslutat att skolplikten ska gälla från det år barnet fyller sex år och förskoleklassen blir därmed en del av den obligatoriska grundskolan. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas från och med höstterminen 2018.

Förskoleklassen ska fungera som en övergång mellan förskolan och den obligatoriska skolan. 

Verksamheten pågår under tre timmar per dag. 

Kom till Öppet Hus den 20 januari!

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter