Kunskaper, trygghet och inflytande

Mål för all verksamhet i Oxelösunds förskolor och skolor uttrycks i kommunens skolplan som anger att barns och elevers kunskapsutveckling fortlöpande ska motsvara kommunala och nationella kunskapsmål. Vidare anger skolplanen att arbetet i förskola och skola ska bedrivas på ett sådant sätt att varje barn och elev känner trygghet och har ett tydligt inflytande över det som påverkar den egna utvecklingen.

Utbildningsnämnden i Oxelösund är ansvarig för kommunens förskoleverksamhet och skolor. Nämnden upprättar årligen en Kvalitetsredovisning där det framgår hur förskolor och skolor når de uppsatta målen.

I Oxelösunds grundskolor bedrivs förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshemsverksamhet. I kommunen finns fyra grundskolor. Skolans arbete syftar till att nå läroplanens och skolplanens mål men varje skola arbetar också med en egen inriktning.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 18

Telefon: 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se 

 

Tomas Ekholm
Rektor Breviksskolan
Telefon: 0155-386 25

 

Christer Lindahl
Rektor D-skolan
Telefon: 070-810 01 50

 

Marie Hansson
Rektor Peterslundsskolan
Telefon: 0155-386 06

 

Jan Thorell
Rektor Ramdalsskolan
Telefon: 0155-386 10

Kalle Alwert
Biträdande rektor Ramdalsskolan
Telefon: 0155-381 29

 

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter