Ekonomiassistent – Distans, 800 gyp

Med känsla för siffror!

Har du känsla för siffror och trivs när det är ordning och reda? Bli Ekonomiassistent i ett litet eller större företag!
Det här är en bra utbildning för dig som vill arbeta med ekonomi eller redan arbetar med ekonomi och vill höja din
kompetens. I utbildningen får du lära dig företagsekonomi, administration, kommunikation och juridik samt grunderna i
bokförings- och faktureringsprogrammet Visma Administration. Som Ekonomiassistent kan du ha hand om delar av företagets
ekonomiarbete, till exempel bokföring, dokumenthantering eller information. Arbetsmarknaden ser god ut framöver.

Många söker duktiga ekonomiassistenter eftersom det är en yrkeskategori som alla företag är i behov av! Utbildningen
ger förutom betyg ett diplom som bevis på din kompetens.

Kontakt för sidan: Kommuncenter