Handels- och administrationsutbildning

Det finns stora möjligheter att utforma utbildningen efter dina önskemål och arbetsmarknadens behov. Dessa utbildningar ges helt på distans. Möjliga yrken är till exempel ekonomiassistent, Hr-assistent, marknadsassistent, receptionist, administratör, inköpsassistent, säljare, företagssäljare. Det är upp till arbetsgivaren att bedöma vilken utbildning hen efterfrågar. Dessa paket är endast förslag.

Förkunskapskrav
Till alla utbildningar ovan krävs att du har betyg i svenska grund/svenska som andraspråk grund eller motsvarande kunskaper i svenska språket.

Sista ansökningsdag period 1: 2016-12-16 

Sista ansökningsdag period 2: 2017-01-09


Ekonomiassistent – Distans, 800 gyp

Med känsla för siffror!

Har du känsla för siffror och trivs när det är ordning och reda? Bli Ekonomiassistent i ett litet eller större företag!
Det här är en bra utbildning för dig som vill arbeta med ekonomi eller redan arbetar med ekonomi och vill höja din
kompetens. I utbildningen får du lära dig företagsekonomi, administration, kommunikation och juridik samt grunderna i
bokförings- och faktureringsprogrammet Visma Administration. Som Ekonomiassistent kan du ha hand om delar av företagets
ekonomiarbete, till exempel bokföring, dokumenthantering eller information. Arbetsmarknaden ser god ut framöver.

Många söker duktiga ekonomiassistenter eftersom det är en yrkeskategori som alla företag är i behov av! Utbildningen
ger förutom betyg ett diplom som bevis på din kompetens.


HR-assistent – Distans, 700 gyp

Med personalen i fokus!
Tycker du om att ha kontakt med människor? Har du intresse för personalfrågor? Då är HR-assistent något för dig! Arbetsuppgifterna kan variera men vanliga uppgifter kan vara lönefrågor, rekryteringsarbete, arbetsrättsliga frågeställningar,
internutbildning, arbetsmiljöarbete och administration av anställningskontrakt. Att kunna kommunicera på ett bra sätt och ha god förståelse för sin omvärld är bra egenskaper när man arbetar inom HR-området. Utbildningen ger dig bra kunskaper inom personaladministration, kommunikation, ekonomi, arbetsrätt, ledarskap och organisation. Du får lära dig grunderna i de vanligt förekommande programmen Visma Tid och Visma Lön. Utbildningen ger förutom
betyg ett diplom som bevis på din kompetens.


Marknadsassistent – Distans, 700 gyp

Kreativitet, skapande och research!
Är du kreativ och gillar att göra research? Trivs du med att hantera många arbetsuppgifter samtidigt? Bli Marknadsassistent! Utbildningen passar dig som vill jobba på en marknadsavdelning. Arbetet är omväxlande och kan innebära produktion
av reklam, utställningar och informationsmaterial samt många kontakter med människor i och utanför företaget. Du producerar själv eller fungerar som beställare. Du får utbildning i information, kommunikation, marknadsföring, ekonomi och administration. Med andra ord en bra start på ditt nya yrkesliv! Utbildningen ger förutom betyg ett diplom som bevis på din kompetens.


Administratör – Distans, 400 gyp

Specialiserad eller spindeln i nätet!
Är du duktig på att planera och strukturera saker? Är du noggrann och effektiv? Vill du arbeta i ett administrativt yrke? Då passar kanske utbildningen Administratör dig! Arbetsuppgifterna för en Administratör kan skifta beroende på arbetsplatsens storlek. Det kan handla om specialiserade uppgifter eller att vara ”spindeln i nätet”, en som möter många människor både inom och utanför företaget. Att förbereda inför möten, göra presentationer, ta fram information eller sammanställa statistik och delta i utredningar kan vara en del av arbetsuppgifterna. Det kräver både servicekänsla, social kompetens och att du uppskattar omväxling. Utbildningen ger förutom betyg ett diplom som bevis på din kompetens.


Inköpsassistent – Distans, 600 gyp

Strukturerad och initiativrik kommunikatör!

Tycker du om att kommunicera med andra och att ta nya kontakter? Kan du ta egna initiativ och beslut? Som Inköpsassistent har du kontakt med leverantörer och distributörer, analyserar offerter, skickar orderunderlag och på andra sätt assisterar inköparen. Det är viktigt att vara strukturerad, noggrann och serviceinriktad. I utbildningen får du lära dig inköp, logistik, kommunikation, företagsekonomi och affärsjuridik. Det ger dig en bra start för din nya yrkesroll. Utbildningen ger förutom betyg ett diplom som bevis på din kompetens.


Säljare – Distans, 500 gyp

Duktiga säljare behövs alltid!
Tycker du om att skapa kontakt och har lätt att få människor att känna förtroende? Tycker du om att göra affärer? Vill du se resultat efter dagens slut? Då är utbildningen Säljare något för dig. Som Säljare har du en bred arbetsmarknad att verka på. Duktiga Säljare behövs alltid. Oavsett hög– eller lågkonjunktur behövs någon som arbetar i frontlinjen gentemot kunder och leverantörer. Utbildningen ger dig kunskaper i information, kommunikation, försäljning och ekonomi vilket ger
dig en bra grund för att lyckas som Säljare. Utbildningen ger förutom betyg ett diplom som bevis på din kompetens.


Företagssäljare – Distans, 800 gyp

Företagets ansikte utåt!
Är du målmedveten och gillar att komma till avslut i affärer? Vill du bygga hållbara och långsiktiga affärsrelationer? Vill du utvecklas inom försäljning? Bli Företagssäljare! Utbildningen passar dig som gärna vill jobba med ”business to business”, B2B. Som Företagssäljare är du ansiktet utåt för företaget. Utbildningen ger dig kunskap om teorier, modeller och verktyg som utgör framgångsfaktorer inom yrket. Du får lära dig företagsekonomi, försäljning, kommunikation och juridik.
Utbildningen ger förutom betyg ett diplom som bevis på din kompetens.


Butikssäljare – Distans, 700 gyp

Trivs du i möten med människor?
Vill du jobba med försäljning och service? Då passar utbildningen Butikssäljare dig! Som Butikssäljare arbetar du i en miljö där det händer mycket. Med fokus på kunderna och god service skapas grunden för butikens varumärke. Kunskaperna om
varorna är viktig och arbetsuppgifterna är skiftande: kassajobb, uppackning, sortering, prismärkning, påfyllning av varor med mera. Under utbildningen lär du dig marknadsföring, branschkunskap, försäljning och affärsutveckling. Det ger dig rätt förutsättningar för att bli en duktig butikssäljare. Utbildningen ger förutom betyg ett diplom som bevis på din kompetens.


Receptionist – Distans, 400 gyp

Många bollar i luften!
Är du serviceinriktad och tycker om att träffa människor? Är du bra på att ge ett gott första intryck och gillar ett varierat arbete? Tycker du om att göra arbetsuppgifter som går från högt till lågt med många olika kontaktytor? Bli Receptionist! Receptionisten är den första som kunden eller besökaren kommer i kontakt med. Arbetet kan handla om att ta emot besökare, sköta växeln, göra resebokningar, hantera post och boka konferenser. Utbildningen ger dig de kunskaper om service, kommunikation och administration som behövs i din yrkesroll. Utbildningen ger förutom betyg ett diplom som bevis på din kompetens.

Kontakt för sidan: Kommuncenter