Byggutbildning för elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Goda möjligheter till arbete inom byggbranschen

Hösten 2017 startar Campus Oxelösund en förberedande utbildning inom byggnation. Utbildningen ger elever rätt att söka CSN.

Utbildningen bedrivs på heltid och innehåller praktiskt arbete varvat med yrkesrelaterade begrepp, teori och matematik grundläggande svenska som andraspråk. Direkt efter kursen bygg- och anläggning 1, så erbjuder vi en ämnesfördjupning på 5 veckor innehållande hantverk- material och miljö. Efter utbildningen som är på 20-25 veckor kan du gå vidare som lärling inom byggbranschen. Det finns goda möjligheter till arbete då det är brist på byggarbetare.

 

Ansökan
Ansök senast 16 juni för att bli garanterad en plats till kursstarten 21 augusti. Besked får du i juli. Prata gärna med en av våra studie- och yrkesvägledare innan du lämnar in din ansökan.

Ansök senast 8 augusti för antagning till kursstarten 21 augusti, i mån av plats. Besked får du per mail senast 18 augusti.

Orienteringskurs
Alla som antas till att läsa en eller flera kurser, oavsett studieform, antas även till en Orienteringskurs där scheman, kurslitteratur och arbetsupplägg mm gås igenom. Orienteringskursen läser du under perioden 14/8 –18/8 2017.

Förkunskapskrav                                                                                                                                     Till utbildningen ovan krävs att du har betyg i Sfi D, men undantag kan ges efter nivåtest för dig som fortfarande läser Sfi D.

 

Ansökningsblanketten  hittar du här, ange Förberedande byggutbildning.
Skicka eller lämna in ansökningsblanketten till:
Campus Oxelösund, Höjdgatan 18, 613 81 Oxelösund

 

För mer information kontakta
Morgan Andersson, rektor, Campus Oxelösund
morgan.andersson@remove-this.oxelosund.remove-this.se 0155-386 55 eller

Satu Sundlöf, rektor, Campus Nyköping
satu.sundlof@remove-this.nykoping.remove-this.se 0155-24 87 86

 

 


Glöm inte att bifoga betyg till ansökan.
Vid antagning prioriteras den sökande som står längst bort från arbetsmarknaden.
För mer frågor kontakta studie- och yrkesvägledare

Kontakt för sidan: Kommuncenter