Byggutbildning för elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Goda möjligheter till jobb

Våren 2017 startar Campus Oxelösund en byggutbildning för elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Utbildningen är på heltid och innehåller kursen grundläggande svenska som andraspråk, bygg och anläggning 1 och en orienteringskurs i yrkessvenska. Efter utbildningen som är på 20 veckor har du möjlighet att välja inriktning inom byggnation som du läser hos utbildningsanordnaren KC-Bygg. Det är brist på byggarbetare varför det finns goda möjligheter till arbete.

Ansökan och kursstart
•Sista ansökningsdag period 1: 2016-12-16
•Sista ansökningsdag period 2: 2017-01-09 (antagning i mån av plats)
•Kursstart: 2017-01-16

Ansökningsblanketten  hittar du här, ange Förberedande byggutbildning.
Skicka eller lämna in ansökningsblanketten till:
Campus Oxelösund, Höjdgatan 18, 613 81 Oxelösund

 

För mer information kontakta
Morgan Andersson, rektor, Campus Oxelösund
morgan.andersson@remove-this.oxelosund.remove-this.se 0155-386 55 eller

Satu Sundlöf, rektor, Campus Nyköping
satu.sundlof@remove-this.nykoping.remove-this.se 0155-24 87 85

 

 

Förkunskapskrav
Till utbildningar ovan krävs att du har betyg i svenska grund/svenska som andraspråk grund eller motsvarande kunskaper i svenska språket. Undantaget är Byggutbildning för dig som läser grundläggande svenska som andraspråk och som ännu inte har ett betyg i den kursen.

 
Glöm inte att bifoga betyg till ansökan.
Vid antagning prioriteras den sökande som står längst bort från arbetsmarknaden.
För mer frågor kontakta studie- och yrkesvägledare

Kontakt för sidan: Kommuncenter