Byggutbildning för elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Hösten 2016 startar Campus Oxelösund en byggutbildning för elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Utbildningen är på heltid och innehåller kursen grundläggande svenska som andraspråk, bygg och anläggning 1 och en orienteringskurs i yrkessvenska. Efter utbildningen som är på 20 veckor har du möjlighet att välja inriktning inom byggnation som du läser hos en extern utbildningsanordnare. Det är brist på byggarbetare varför det finns goda möjligheter till arbete.

 

Ansökan

Sista ansökningsdag period 1: 2016-12-16

Sista ansökningsdag period 2: 2017-01-09 (antagning i mån av plats)


Kursstart:

Ange Förberedande byggutbildning på ansökningsblanketten

Förkunskapskrav
Till utbildningar ovan krävs att du har betyg i svenska grund/svenska som andraspråk grund eller motsvarande kunskaper i svenska språket. Undantaget är Byggutbildning för dig som läser grundläggande svenska som andraspråk och som ännu inte har ett betyg i den kursen.

 
Glöm inte att bifoga betyg till ansökan.
Vid antagning prioriteras den sökande som står längst bort från arbetsmarknaden.
För mer frågor kontakta studie- och yrkesvägledare

Kontakt för sidan: Kommuncenter