Barn- och fritidsutbildning

Inriktningar som erbjuds inom Barn- och Fritid är Barnskötare/Elevassistent och Arbete med människor som har en funktionsnedsättning.

Vi kan erbjuda distansstudier med handledning. Lämpar sig särskilt bra för dig som jobbar inom yrkesområdena och vill validera din kunskap.

Förkunskaper till alla utbildningar är
Grundläggande svenska/svenska
som andraspråk eller motsvarande

Till distanskurserna rekommenderar vi att du först har läst svenska 1/svenska som andraspråk 1

Antagning i mån av plats, löpande intag var 5:e vecka.

Vill du hellre läsa på plats med lärare kan du söka till Campus Nyköping som erbjuder barnskötarutbildningen i samarbete med MoA Lärcentrum (Forsman & Nydahl). För ansökan och utbildningsstart läs mer här


Innehåll

 Kursplan Barnskötare/elevassistent

Kurs

Poäng

Kurskod

Människors miljöer

100

PEDMÄI0

Lärande och utveckling

100

PEDLÄR0

Kommunikation

100

PEDKOU0

Hälsopedagogik

100

HALHAL0

Pedagogiska teorier och praktiker

100

PEDPED0

Pedagogiskt ledarskap**

100

PEDPEG0

Pedagogiskt arbete**

200

PEGPEA0

Barns lärande- och växande

100

PEDBAS0

Specialpedagogik 1

100

SPCSPE01

Skapande verksamhet

100

PEGSKP0

 Kursplan funktionsnedsättning

Kurs

Poäng

Kurskod

Hälsopedagogik

100

HALHAL0

Kommunikation

100

PEDKOU0

Lärande och utveckling

100

PEDLÄR0

Pedagogiskt ledarskap**

100

PEDPEG0

Människors miljöer

100

PEDMÄI0

Specialpedagogik 1

100

SPCSPE01

Specialpedagogik 2

100

SPCSPE02

Socialt arbete**

200

SOCSOI0

Grundläggande vård och omsorg

100

GRUGRD0

Sociologi

100

SOISOO0

** APL= arbetsplatsförlagt lärande. Till kursen hör obligatorisk APL som genomförs enligt individuell planering inom kurstiden.

Utbildningen omfattar totalt 1100 poäng vilket motsvarar upp till 1,5 års studier beroende på förkunskaper.

Läser man kurser över sommaren blir utbildningen lite kortare.

 

 

 


Studietid
Heltid motsvarar minst 20 poäng/vecka. Du kan också välja deltid.

Litteraturkostnad
Ca 350 kronor per kurs. I många fall kan du köpa begagnad litteratur.

Kontakt

Campus Oxelösund
613 33 Oxelösund

Kontakt för sidan: Kommuncenter