Barn- och fritidsutbildning

Inriktningar som erbjuds inom Barn- och Fritidsprogrammet är Pedagogiskt Arbete och Socialt Arbete. Pedagogiskt Arbete riktar sig mot dig som vill jobba inom barnomsorgen till exempel som barnskötare på förskola. Socialt Arbete riktar sig till dig som vill jobba inom vård och omsorg till exempel som personlig assistent.

Vi kan erbjuda distansstudier med handledning. Lämpar sig särskilt bra för dig som jobbar inom yrkesområdena och vill validera din kunskap.

Förkunskaper till alla utbildningar är
Grundläggande svenska/svenska
som andraspråk eller motsvarande

Till distanskurserna rekommenderar vi att du först har läst svenska 1/svenska som andraspråk 1

 Antagning i mån av plats, löpande intag


Innehåll

Programgemensamma ämnen

  • Människors miljöer (PEDMÄI0), 100 poäng
  • Lärande- och utveckling (PEDLÄR0), 100 poäng
  • Kommunikation (PEDKOU0), 100 poäng
  • Hälsopedagogik (HALHAL0), 100 poäng
  • Pedagogiska teorier och praktiker (PEDPED0), 100 poäng
  • Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0), 100 poäng

Inriktning pedagogiskt arbete

  • Pedagogiskt arbete (PEGPEA0), 200 poäng
  • Barns lärande- och växande (PEDBAS0), 100 poäng

Programfördjupningar

  • Specialpedagogik 1 (SPCSPE01), 100 poäng
  • Skapande verksamhet (PEGSKP0), 100 poäng

Utbildningen omfattar totalt 1100 poäng vilket motsvarar upp till 1,5 års studier beroende på förkunskaper.

Läser man kurser över sommaren blir utbildningen lite kortare.

 

 

 

Inriktning Socialt arbete 300 poängKURSKODGymnasiepoäng
Socialt arbeteSOCSOI0200
SociologiSOISOO0100

Studietid
Heltid motsvarar minst 20 poäng/vecka. Du kan också välja deltid.

Litteraturkostnad
Ca 350 kronor per kurs. I många fall kan du köpa begagnad litteratur.

Kontakt

Campus Oxelösund
613 33 Oxelösund

Kontakt för sidan: Kommuncenter