Barn- och fritidsutbildning

Inriktningar som erbjuds inom Barn- och Fritidsprogrammet är Pedagogiskt Arbete och Socialt Arbete. Pedagogiskt Arbete riktar sig mot dig som vill jobba inom barnomsorgen till exempel som barnskötare på förskola. Socialt Arbete riktar sig till dig som vill jobba inom vård och omsorg till exempel som personlig assistent.

Vi kan erbjuda distansstudier med handledning. Lämpar sig särskilt bra för dig som jobbar inom yrkesområdena och vill validera din kunskap.

Förkunskaper till alla utbildningar är
Grundläggande svenska/svenska
som andraspråk eller motsvarande

Till distanskurserna rekommenderar vi att du först har läst svenska 1/svenska som andraspråk 1

 Antagning i mån av plats, löpande intag


Innehåll

Gemensamma kurser

Gymnasiepoäng

Hälsopedagogik

100

Naturkunskap 1B

100

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljöer

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Svenska 1 / SVA1

100

Samhällskunskap 1B

100

Inriktning Pedagogiskt arbete 300 poängKURSKODGymnasiepoäng
Barns lärande och växandePEDBAS0100
Pedagogiskt arbetePEGPEA0200
Inriktning Socialt arbete 300 poängKURSKODGymnasiepoäng
Socialt arbeteSOCSOI0200
SociologiSOISOO0100

Studietid
Heltid motsvarar minst 20 poäng/vecka. Du kan också välja deltid.

Litteraturkostnad
Ca 350 kronor per kurs. I många fall kan du köpa begagnad litteratur.

Kontakt

Campus Oxelösund
613 33 Oxelösund

Besöksadress:
Oxelögatan 24

Telefon: 0155-386 36
Telefontid: måndag-fredag 8.00 - 10.00
Fax: 0155-386 38
campus@remove-this.oxelosund.remove-this.se 


Rektor
Morgan Andersson
Telefon: 0155-386 55
morgan.andersson@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 

Utbildningskoordinator
Erik Malm Birkegård
Telefontid: måndag-fredag 8.00 - 10.00
Telefon: 0155-386 36
campus@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 

Samordnare SFI
Julija Kebrt
sficampus@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 

Studievägledare
Anita Hansson
Pernilla Ardehav
Drop-in: tisdag 13.00 -16.00 , torsdag 9.00-12.00
Telefon: 0155-38670,
Telefontid: Måndagar 13-16,
Tisdagar 9-12
Onsdagar 9-12
Torsdagar 13-16
syvcampus@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 

Lärvux
Kristina Rickne
kristina.rickne@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 

Vård och omsorg
Ingela Karlsson
ingela.karlsson@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Andrea Gejskog
andrea.gejskog@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter