Ansökan, och studie- och yrkesvägledning.

Våra studievägledare Anita och Pernilla kan vägleda dig i ditt sökande efter inriktning på studier och yrkesområden. Det kan till exempel gälla frågor om vilka kurser du kan läsa. Hos oss finner du informationsmaterial om utbildningar.

Vi gör tillsammans en Individuell Studie Plan, ISP, detta är obligatoriskt för alla som läser kommunal vuxenutbildning. Du hittar den under relaterade dokument, här till höger. Fyll i den första sidan innan du kommer till din studievägledare för att fylla i resten.

För att din ansökan ska behandlas ska den innehålla betygskopior från senaste skolgången och en ISP.

Vem kan studera?

Du är välkommen att studera på Campus Vuxenutbildning från och med hösten det år du fyller 20 år. Är du under 20 år ska du ha slutbetyg från ungdomsgymnasiet för att få läsa hos oss. Till några kurser finns särskilda förkunskapskrav.

Ansökan

Ansökan görs på särskild ansökningsblankett som du får när du besöker oss eller så kan du skriva ut blanketten som finns under relaterade dokument till höger på sidan.

Avbrott

Innan du gör ett studieavbrott kontaktar du alltid en av våra studie- och yrkesvägledare. Avbrott från en eller flera kurser kan påverka din studieekonomi.

Kostnader

Det är avgiftsfritt att studera på Campus Vuxenutbildning. Dock tillkommer kostnad för kurslitteratur.

Prövning

Om du väljer att läsa en kurs på egen hand eller behöver höja ett tidigare kursbetyg kan du anmäla dig till prövning. Avgiften är 500 kronor per kurs - om du har godkänt i den, har du däremot inte godkänt i den aktuella kursen är prövningen avgiftsfri. Mer information om prövning får du på Skolverkets hemsida.

Studieformer

På Campus Oxelösund försöker vi så långt det är möjligt att möta dina behov och förutsättningar. Den individuella studieplanen som vi hjälper dig att upprätta är oerhört viktig i detta sammanhang, den är din kompass under studieresan hos oss. Vi kan även erbjuda distanskurser om du har svårt att närvara under lektioner på dagtid. Du kan naturligtvis läsa alla kurser i vårt kursutbud på dagtid.

Studiemedel

Du kan söka studiemedel från och med hösten det år du fyller 20 år. Den övre åldersgränsen är 54 år eller 55 år beroende på vilken utbildning det gäller.

Studiehjälp

Du som studerar hos oss och ännu inte fyllt 20 kan ha rätt till studiehjälp. Du måste studera heltid för att få 1050 kronor per månad. Det finns möjligheter att söka extra tillägg. 
Oavsett vilket studiestöd du har är poängen viktig för dig. Varje kurs är värd ett speciellt antal poäng, se kursbeskrivningar. Du summerar poängen för de kurser du söker. Under höstens studieperiod som är 20 veckor måste du läsa 400 poäng om det ska räknas som heltid

För en studieperiod på 20 veckor gäller följande:
Heltidsstudier = 400 poäng
Deltidsstudier 75 % = 300 poäng
Deltidsstudier 50 % = 200 poäng

Kontakt

Studievägledare
Anita Hansson
Pernilla Ardehav

Drop-in: tisdag 13-16, torsdag 9-12

Telefon: 0155-38670,

Telefontid: Måndagar 13-16
Tisdagar 9-12
Onsdagar 9-12
Torsdagar 13-16


syvcampus@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter