Prövning

 

Om du väljer att läsa en kurs på egen hand eller behöver höja ett tidigare kursbetyg kan du anmäla dig till en prövning. Avgiften är 500 kronor - om du har godkänt i den kurs som du vill göra prövning i. Har du däremot läst kursen på Campus Oxelösund och har betyget IG eller F sedan tidigare är prövningen avgiftsfri. Du kan bara göra prövningar under vissa datum, fråga våra studie- och yrkesvägledare vilka datum som gäller. Du anmäler dig till en prövning genom att kontakta vår utbildningskoordinator eller våra studie- och yrkesvägledare, senast två veckor innan prövningstillfället genom att maila till campus@remove-this.oxelosund.remove-this.se.

Vår utbildningskoordinator skickar mail till dig med mer information om själva prövningstillfället och hur du ska betala den eventuella avgiften på 500 kronor.

Du måste ha betalt avgiften för att få göra prövningen. Mer information om prövningar får du på Skolverkets hemsida.
           

Validering

Har du kunskaper och färdigheter som du skaffat dig på annat sätt än genom utbildning och som motsvarar kurser eller delar av gymnasiekurser? Det kan vara något du lärt dig på fritiden eller genom arbetslivet. Då kanske validering är något för dig.

Validering betyder värdering och innebär helt enkelt att dina kunskaper värderas. Om dina kunskaper motsvarar en kurs kan du få betyg utan att gå kursen. Om någon del saknas kan du läsa in just den delen och sedan få betyg. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare, för mer information om validering.

Om du vill läsa in en kurs på egen hand kan du anmäla dig till en prövning.

Kontakt

Campus Oxelösund
613 33 Oxelösund

Kontakt för sidan: Kommuncenter