Gymnasial nivå

Du kan läsa gymnasiala kurser i olika studieformer på Campus. Alla kurser kan läsas på distans eller på distans med möjlighet till studiestöd i vår studiehall. Några kurser kan du läsa på distans med handledning av en ämneslärare och några kurser anordnar vi på plats på Campus.

 

Ansökning
Ansök senast 16 december för att bli garanterad en plats till kursstarten 16 januari. Besked får du innan jul. Prata gärna med en av våra studie- och yrkesvägledare innan du lämnar in din ansökan.

 Ansök senast 8 januari för antagning till kursstarten 16 januari, i mån av plats. Besked får du per mail senast 11 januari.

 

Introduktionsvecka
Alla som antas till att läsa en eller flera kurser, oavsett studieform, antas även till en Introduktionsvecka där scheman, kurslitteratur och arbetsupplägg mm gås igenom. Introduktionsvecka läser du under perioden 16/1 – 22/1 2017.

 

Vård- och omsorgsutbildning/Yrkesutbildningar
Kurstider och ansökningsdatum för Vård- och omsorgsutbildningen är samma som för övriga kurser ovan. Läs mer här

För övriga yrkeskurser. Läs mer här


Kursutbud gymnasiala kurser på dagtid

Kurserna i denna studieform läses under 20 veckor; där lektioner, seminarier och workshops på plats varvas med hemuppgifter. Du läser tillsammans med andra som har samma start- och slutdatum på kursen som du. Lärare på Campus Oxelösund är ansvariga för kurserna. Denna studieform passar för dig som behöver lärarstöd på plats.

KURS

KURSKOD (att ange på ansökan)

ANORDNARE

Engelska 5

ENGENG05

Campus

Engelska 6

ENGENG06

Campus

Matematik 1b

MATMAT01b

Campus

Matematik 2b*

MATMAT02b

Campus

Samhällskunskap 1b

SAMSAM01b

Campus

Svenska 1***

SVESVE01

Campus

Svenska 3***

SVESVE03

Campus

Svenska som andraspråk 1

SVASVA01

Campus

Svenska som andraspråk 2

SVASVA02

Campus

Svenska som andraspråk 3

SVASVA03

Campus

Psykologi 1

PSKPSK01

Campus

Naturkunskap 1b***

NAKNAK01b

Campus

*Du söker kursen via Campus Nyköping

***Kursen startar vid tillräckligt många sökande, erbjuds på distans

Kursutbud gymnasiala kurser på distans - med möjlighet till studiestöd i vår studiehall

Denna studieform innebär att du läser kursen på distans hos Hermods och att du har en webblärare som sätter betyg i kursen. Några tillfällen i veckan har vi öppet i vår studiehall på Campus där en eller flera studiecoacher finns på plats för att ge studiestöd, oavsett vilken kurs du läser. Du väljer själv när och om du vill använda detta stöd. Du kan givetvis läsa kursen helt på egen hand när du väljer distans.

Kurser som går att söka finner du i Hermods kurskatalog till höger.


Allmänt om distanskurser

För att läsa på distans kräver vi att du först har pratat med någon av våra Studie- och yrkesvägledare. Du behöver även upprätta en individuell studieplan. Kurskatalog finns på Campus och under relaterade länkar till höger.
Prioritering vid ansökan till distans i fallande ordning:

  1. Du som har en yrkesexamen men inte är behörig att läsa på högskola (kurser som ger behörighet kan beviljas)
  2. Du som har en ofullständig gymnasieexamen som gör att du inte är behörig att läsa på högskola eller saknar kurser som krävs för särskild behörighet (kurser som ger behörighet kan beviljas)
  3. Du saknar en kurs som krävs för att få en tillsvidaretjänst
  4. Övriga sökande


Vill du veta mer om vad kurserna innehåller kan du läsa om det på skolverkets hemsida, se relaterade länkar till höger.

Vid distanskurser kan du bli beviljad att läsa två kurser i taget, men på din individuella studieplan och på din ansökan fyller du i alla kurser du vill läsa.

Läs mer om distansstudier på Hermods här.


Så här ansöker du

Läs mer här

Kontakt

Campus Oxelösund
613 33 Oxelösund

Besöksadress:
Oxelögatan 24

Telefon: 0155-386 36
Telefontid: måndag-fredag 8.00 - 10.00
Fax: 0155-386 38
campus@remove-this.oxelosund.remove-this.se 


Rektor
Morgan Andersson
Telefon: 0155-386 55
morgan.andersson@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 

Utbildningskoordinator
Erik Malm Birkegård
Telefontid: måndag-fredag 8.00 - 10.00
Telefon: 0155-386 36
campus@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 

Samordnare SFI
Julija Kebrt
sficampus@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 

Studievägledare
Anita Hansson
Pernilla Ardehav
Drop-in: tisdag 13.00 -16.00 , torsdag 9.00-12.00
Telefon: 0155-38670,
Telefontid: Måndagar 13-16,
Tisdagar 9-12
Onsdagar 9-12
Torsdagar 13-16
syvcampus@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 

Lärvux
Kristina Rickne
kristina.rickne@remove-this.oxelosund.remove-this.se

 

Vård och omsorg
Ingela Karlsson
ingela.karlsson@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Andrea Gejskog
andrea.gejskog@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter