Plan mot kränkande behandling

Campus Oxelösunds plan mot diskriminering och kränkande behandling gäller alla som studerar på Campus. Alla studerande ska behandlas lika oavsett

  • Kön
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Sexuell läggning
  • Funktionsnedsättning. 
  • Ålder
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
     

Hela likabehandlingsplanen hittar du här

Kontakt för sidan: Kommuncenter