Närvaro

Närvaron vid lektionspassen är mycket viktig. Studietakten är hög på Komvux. Det betyder att närvaro på lektionerna har avgörande betydelse för studieresultatet. Om du av någon anledning måste vara frånvarande under ett lektionspass ska du meddela din lärare.  Om det saknas underlag för bedömning av dina kunskaper i en kurs på grund av bristande deltagande, sätts inget betyg.

Kontakt för sidan: Kommuncenter