Kurslitteratur

Vid första lektionstillfället berättar läraren i respektive kurs vilken litteratur som ska användas. För gymnasiekurserna inskaffas läromedel på egen hand.

Länk till kurslitteratur på
Grundläggande nivå
Länk till kurslitteratur på
Gymnasienivå
 

Begagnad kurslitteratur

För att köpa och sälja begagnad kurslitteratur från våra kurser finns det möjlighet att sätta upp annons på anslagstavlan utanför hissen på plan 3.

Begagnad kurslitteratur finns ofta också att köpa via olika köp- och säljsidor på nätet.

Kontakt för sidan: Kommuncenter