Betyg

Du kan läsa för ett fullständigt slutbetyg eller kombinera kurser efter eget val, ett så kallat samlat betygsdokument. Betyg sätts i samband med att kursen avslutas. Det betyg som läraren sätter kan inte överklagas. Däremot har man rätt att försöka höja betyget med hjälp av prövning.

Men om jag har kunskaperna men inget betyg?

Har du kunskaper och färdigheter som du skaffat dig på annat sätt än genom utbildning och som motsvarar kurser eller delar av gymnasiekurser? Det kan vara något du lärt dig på fritiden eller genom arbetslivet. Då kanske validering är något för dig.

Validering betyder värdering och innebär helt enkelt att dina kunskaper värderas. Om dina kunskaper motsvarar en kurs kan du få betyg utan att gå kursen. Om någon del saknas kan du läsa in just den delen och sedan få betyg. Kontakta oss för mer information om validering.

Om du vill läsa in en kurs på egen hand kan du anmäla dig till en prövning. Du anmäler dig till Expeditionen.

Betygsansökan

Betyg utfärdas inte automatiskt, utan du måste själv anmäla vilka betyg som betygsdokumentet ska innehålla. Blankett för betygsanmälan finns att hämta på vår expedition.

Beställ utskrift av dina betyg

Betygskriterier

Till alla kurser finns nationellt eller lokalt utarbetade betygskriterier. Läraren informerar om vad som krävs för att uppnå de olika betygsnivåerna. Du har också rätt att få veta hur du ligger till under kursens gång.

Kontakt

Expedition 
Katharina Lundgren
Telefontid: mån-fr 8-10
Telefon: 0155-386 36
campus@remove-this.oxelosund.remove-this.se
 

Studievägledare
Anita Hansson
Pernilla Ardehav
Sirpa Huttu Nyman
Drop-in: tisdag 9-12
syvcampus@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mer information

Beställning av betygsutdrag

Kontakt för sidan: Kommuncenter